TIN NỔI BẬT

41 Hàng Nón
(024) 3205.8333

103-C1 Phạm Ngọc Thạch
(024) 3200.8603

101 Chùa Bộc
(024) 3564.3468

HỆ THỐNG CỬA HÀNG MAY BOUTIQUE

214 Bà Triệu 
(024) 6254.4161

179 Cầu Giấy 
(024) 3767.6468

160 Cầu Giấy 
(024) 3839.8319

353 Cầu Giấy
0358 614 805

Kết nối với chúng tôi

mayboutique.official

mayboutique.official

0981 933 439

mayboutique@camellia-jsc.com

40 Chùa Láng
(024) 7300 288

17 Hồ Tùng Mậu
(024) 73002889 - 2011